Ydych chi’n teimlo’n gryf dros werth diwylliant i’n pobl a’n cymunedau?
Ydych chi’n awyddus i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol y materion sy’n eich wynebu?
I fod yn fwy effeithiol, cysylltiedig, a phwerus yn eich ymdrechion?
Ydych chi’n barod i fuddsoddi yn eich sgiliau, eich perthnasoedd a’ch arweinyddiaeth?

Yna mae’r rhaglen hon i chi.

Gwnewch gais nawr

Cofrestrwch i dderbyn newyddion