Mae Culture lab yn rhaglen arweinyddiaeth 5 mis a gynlluniwyd i alluogi

Gwybodaeth

Gwybodaeth

Dysgwch sut mae ein system economaidd a gwleidyddol yn gweithio, a sut fydd ein heconomi diwylliannol yn newid ac yn addasu yn y blynyddoedd i ddod.

Strategaeth

Strategaeth

Datblygwch eich meddwl strategol – dysgwch am newid systemig a sut i ddefnyddio ei wersi yn eich gwaith eich hun.

Creadigrwydd

Creadigrwydd

Deallwch yr achos am greadigrwydd, a dewch yn eiriolwr dros ei rôl yn y gymdeithas.

Cymuned

Cymuned

Gwnewch ffrindiau newydd, rhannwch syniadau, ac atgyfnerthwch gysylltiadau fel rhan o rwydwaith newydd o ymgyrchwyr diwylliannol, meddylwyr, ac arweinwyr.

Newid

Newid

Dysgwch sut i lywio newid a defnyddio’i botensial i wneud y sector diwylliannol a chreadigol yn fwy perthnasol a dyfeisgar.

eflyer_cymraeg

A yw’n berthnasol i chi?

Ydych chi’n teimlo’n gryf dros werth diwylliant i’n pobl a’n cymunedau?
Ydych chi’n awyddus i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol y materion sy’n eich wynebu?
I fod yn fwy effeithiol, cysylltiedig, a phwerus yn eich ymdrechion?
Ydych chi’n barod i fuddsoddi yn eich sgiliau, eich perthnasoedd a’ch arweinyddiaeth?

Yna mae’r rhaglen hon i chi.

Gwnewch gais nawr

Hwyluswyd gan

lucid pirc

Blogiau Diweddar

Good news for theatre in Wales

Good news for theatre in Wales

Yesterday, we discovered that Kully Thiairai is the new Artistic Director of National Theatre Wales.

Pwy y’ch chi’n feddwl y’ch chi?

Pwy y’ch chi’n feddwl y’ch chi?

Ddydd Mercher diwethaf, 2 Rhagfyr, es i ddiwrnod datblygu a drefnwyd gan Raglen Arweinyddiaeth Clore yn y BBC yn Llandaf.

Ceisiadau ar agor!

Ceisiadau ar agor!

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ceisiadau ar gyfer Labordy Diwylliant 2016 ar agor. Bydd ceisiadau’n cau ar 222 Ionawr 2016 am hanner nos. Dysgwch fwy am yrhaglen a sut i wneud cais.

Cefnogwyd gan

Cyngor Celfyddydau CymruY Loteri GenedlaetholLywodraeth Cymru

Cofrestrwch i dderbyn newyddion